CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÓA 15 (2021-2025)

21-09-2021 09:00 Lượt xem: 23,691

Chương trình đào tạo đại học khóa 15 (2021-2025) các ngành:

- Quản lý giáo dục

- Tâm lý học giáo dục

- Giáo dục học

- Ngôn ngữ Anh

- Luật

- Công nghệ thông tin

- Kinh tế

- Kinh tế giáo dục

- Quản trị văn phòng

Chi tiết khung chương trình tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TMiSNVmzvPEOmtqyS2dfb2APin02scoU?usp=sharing