Thông báo thay đổi Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

28-05-2018 00:00 Lượt xem: 2,777
Học viện Quản lý giáo dục đã Điều chỉnh, sửa đổi đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 thay thế cho Đề án tuyển sinh ngày 22/03/2018, theo đó có thay đổi các nội dung như sau:

Căn cứ Công văn số 1697/BGDĐT-GHĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc xác định chỉ tiêu trình độ đại học 2018;

Ngày 28 tháng 05 năm 2018, Học viện Quản lý giáo dục đã Điều chỉnh, sửa đổi đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 thay thế cho Đề án tuyển sinh ngày 22/03/2018, theo đó có thay đổi các nội dung như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 Công nghệ thông tin 7480201 50 A00; A01; A02; D01
2 Giáo dục học 7140101 50 A00; B00; C00; D01
3 Kinh tế giáo dục 7149001 40 A00; A01; D01; D10
4 Quản lý giáo dục 7140114 120 A00; A01; C00; D01
5 Tâm lý học giáo dục 7310403 140 A00; B00; C00; D01
  TỔNG SỐ   400  

 

  1. Học phí

Sinh viên chính quy tất cả các ngành đều phải đóng học phí, mức học phí tối đa năm học 2018-2019 đối với các ngành: Giáo dục học, Kinh tế giáo dục, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục: 8.100.000đ/1 năm học; ngành Công nghệ thông tin: 9.600.000đ/1 năm học.

Lộ trình tăng học phí tối đa từng năm thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

  1. Đào tạo chất lượng cao

Năm học 2018-2019, Học viện sẽ tổ chức đào tạo chất lượng cao các ngành quản lý giáo dục và ngành Tâm lý học giáo dục.

– Số lượng: Ngành Quản lý giáo dục 30 sinh viên, ngành Tâm lý học giáo dục 30 sinh viên.

– Học phí: Học viện hỗ trợ chi phí đào tạo chất lượng cao nên sinh viên chỉ phải đóng học phí quy định tại mục 2.

– Phương thức xét tuyển: Dựa vào Điểm xét tuyển của ngành và Điểm đánh giá năng lực tiếng Anh do Học viện tổ chức (Tiêu chí xét cụ thể sẽ thông báo sau).

Các thông tin khác của đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 không thay đổi so với Đề án tuyển sinh Đại học chính quy ngày 22/03/2018.