Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

17-07-2018 00:00 Lượt xem: 5,678
Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

1. Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống niên chế (Khóa 7 trở về trước): Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/12K-B9gWtzYVGROk1JnyjqlrbKKdlf2ew/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Khóa 8): Đang cập nhật: Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1oM2jr1Wc6fskeSMbpmncHKHh01LKrQ0w/view?usp=sharing

3. Danh sách sinh viên phải bổ sung hồ sơ: Đề nghị bổ sung trực tiếp tại phòng Đào tạo trước ngày 02/8/2018, gặp chị Từ Thị Hồng Vân.

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Khóa Ngành TBC
Tốt nghiệp
(thang điểm 4)
Xếp hạng tốt nghiệp Ghi chú
1 1412603177 Nguyễn Thị Minh Trang 23/10/1995 Nữ TLHGD-K8B 8 Tâm lý học giáo dục 3.20   Đang kiểm tra Hồ sơ, sai đơn xét TN
2 1412603116 Đào Thị Thanh Thảo 17/10/1995 Nữ TLHGD-K8D 8 Tâm lý học giáo dục 2.92 Khá Khai không đúng đơn TN
3 1412603058 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/07/1996 Nữ TLHGD-K8A 8 Tâm lý học giáo dục 2.56 Khá Khai không đúng đơn TN
4 1412603055 Hướng Thị Thảo 09/04/1995 Nữ TLHGD-K8B 8 Tâm lý học giáo dục 2.65 Khá Khai không đúng đơn TN
5 1412601012 Trần Thị Phương 01/01/1996 Nữ QLGD-K8A 8 Quản lý giáo dục 2.76 Khá Khai không đúng đơn TN
6 1412601065 Phạm Thu Hà 06/04/1995 Nữ QLGD-K8A 8 Quản lý giáo dục 2.86 Khá Khai không đúng đơn TN
7 1412D14071 Nguyễn Kim Phượng 02/01/1996 Nữ GHD-K8C 8 Giáo dục học 2.99 Khá Khai không đúng đơn TN
8 1412D14147 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 08/10/1996 Nữ GDH-K8B 8 Giáo dục học 3.24 Giỏi Khai không đúng đơn TN

Phòng Đào tạo nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về danh sách trên đến hết ngày 30/7/2018: Liên hệ:

– Thầy Trương Vĩnh Bình hoặc Cô Từ Thị Hồng Vân – Phòng Đào tạo (Trong giờ hành chính)

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục

– Số điện thoại: 02436648719