THÔNG BÁO XEM LẠI BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

26-01-2024 11:00 Lượt xem: 467

  Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra thông báo:

          Hiện nay, các học phần thi học kỳ I năm học 2023-2024  đã có điểm trên phần mềm QLĐT.

          Phòng ĐBCLGD&TTr thông báo nhận đơn đề nghị xem lại điểm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên các khóa (theo mẫu đơn đính kèm). 

https://docs.google.com/document/d/1HIj-4cZDhJLTmrXzIYC-TVNfp4vOzfpA/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true

          Thời gian nhận đơn: Từ 8h05 ngày 29/ 01 đến 17h00 ngày 31/ 01/ 2024.

          Hình thức gửi đơn theo 2 hình thức: 

          - Gửi mail đến địa chỉ: p.dbclgd@niem.edu.vn (đối với SV không trực tiếp nộp)

          - Nộp đơn trực tiếp tại phòng 109-A1.

          Trân trọng thông báo!