Thông báo xem lại bài thi Học kì Hè năm 2022-2023

31-08-2023 09:00 Lượt xem: 518

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra thông báo:

          Hiện nay, các môn thi học phần học kỳ Hè năm học 2022-2023 của sinh viên đã có điểm trên phần mềm QLĐT.

          Phòng ĐBCLGD&TT thông báo nhận đơn đề nghị xem lại điểm thi như sau:

          Hình thức gửi đơn theo 2 hình thức: Gửi mail đến địa chỉ: p.dbclgd@niem.edu.vn Hoặc nộp đơn trực tiếp tại phòng 109-A1.

Thời gian: Từ 8h05 ngày 5/9/ 2023 đến 17h00 ngày 8/9/ 2023

          Trân trọng!

https://docs.google.com/document/d/1FjBSEuty6Guq9giuzNEz9PbQdSbqtAX1/edit?usp=drive_link&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true