THÔNG BÁO THỜI GIAN XEM LẠI BÀI THI HỌC KỲ II- CÁC MÔN THAY THẾ KHÓA LUẬN- CÁC MÔN TỰ NGUYỆN

02-06-2023 00:00 Lượt xem: 1,389

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra thông báo:

          Hiện nay, các môn thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 2022-2023 của K13,K14; K15, K16, Các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp và Kỳ tự nguyện đã có điểm trên phần mềm QLĐT.

          Vậy Phòng ĐBCLGD&TT thông báo nhận đơn xin xem lại điểm thi các môn của sinh viên học viện.

          SInh viên gửi đơn theo 2 hình thức: Gửi mail đến địa chỉ: p.dbclgd@niem.edu.vn hoặc nộp đơn trực tiếp tại phòng 109-A1.

Thời gian: Từ 8h05 ngày 5/ 6/ 2023 đến 17h00 ngày 9/ 6/ 2023 (mẫu đơn theo link đính kèm)

          Trân trọng!

https://docs.google.com/document/d/1FjBSEuty6Guq9giuzNEz9PbQdSbqtAX1/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true