Thông báo Lịch thi chính thức Học kỳ I năm học 2023-2024 (K14,15,16,17)

05-12-2023 00:00 Lượt xem: 2,450

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo Lịch thi chính thức Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên các Khóa 14,1,5,16,17.

Đề nghị sinh viên xem kĩ Lịch thi và có mặt tại phòng thi trước 30p để làm thủ tục dự thi.

Trân trọng!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vdrnMTz5X-Fhh-FImYdLdOvCAMj2SSOO/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true