Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên Học kì I năm học 2023-2024

21-12-2023 00:00 Lượt xem: 481

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo sinh viên thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của Giảng viên Học kì I năm học 2023-2024.

Đánh giá giảng viên theo quy định hàng năm. Thời gian tham gia đánh giá: 21/12/2023 - 15/3/2024. 

Qua thời gian trên, sinh viên nào không tham gia đánh giá sẽ không xem được điểm thi học phần của Học kỳ I năm học 2023-2024.

Sinh viên tham gia đánh giá trên trang web: khaosat.naem.edu.vn bằng tài khoản sinh viên.

Trân trọng!