QUY TRÌNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CỐ VẤN HỌC TẬP

13-12-2018 08:00 Lượt xem: 3,553

1.  QUY TRÌNH TUYỂN SINH, NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

2.  QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3. QUY TRÌNH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

4. QUY TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP CƠ SỞ

5. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

6. QUY TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

7. QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG

Chi tiết các quy trình:

https://drive.google.com/file/d/1egESrpXGpXd8z0wu1ZoH-exYWmXmmfkf/view?usp=sharing