Lịch thi dự kiến (điều chỉnh) Học kỳ 1 năm học 2023-2024

27-11-2023 10:00 Lượt xem: 2,067

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo: 

Sau khi nhận phản hồi của các sinh viên về lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2023-2024, Phòng ĐBCLGD&TT đã điều chỉnh lại lịch thi một số môn. Đề nghị sinh viên các khóa 14,15,16,17 xem kĩ Lịch thi đã điều chỉnh. Nếu có phản hồi liên hệ về Phòng ĐBCLGD&TT (Phòng 109-A1), thời gian: từ ngày 27/11/2023 đến 16h30 ngày 29/11/2023.

Trân trọng!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQpJt0CmbDa7YR1sxUZyk2NlKxf9wOaw/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true