Dự kiến lịch thi Học kỳ 1 năm học 2023-2024

21-11-2023 08:00 Lượt xem: 5,474

Phòng ĐBCLGD&TT thông báo dự kiến lịch thi Học kỳ 1 năm học 2023-2024. Đề nghị sinh viên các Khóa 14,15,16,17 xem kĩ lịch thi.

Nếu có phản hồi liên hệ về Phòng ĐBCLGD&TT (Phòng 109-A2).

Thời gian: từ ngày 21/11/2023 đến 16h ngày 24/11/2023.

Trân trọng!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YH0nWqXg1v0u0-jq-UeJVSebUzmB55Ib/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true