Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy vào Học viện Quản lý giáo dục theo kết quả thi THPT Quốc gia

15-09-2021 00:00 Lượt xem: 30,692
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy vào Học viện Quản lý giáo dục theo kết quả thi THPT Quốc gia

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy vào Học viện Quản lý giáo dục theo kết quả thi THPT Quốc gia

Toàn bộ danh sách xem tại: https://drive.google.com/file/d/15h8t8RD4ftoBOizxKReUltKYa6ZC4Stw/view?usp=sharing